Ochrana osobných údajov a súbory cookie

1. Všeobecné ustanovenia
Všeobecne
Zodpovednou autoritou na spracovanie vašich osobných údajov je
Infinia Systems s.r.o., so sídlom Tomašovská 43, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47 768 835, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 26840/S, DIČ: SK2024089177
a zaväzuje sa vždy dodržiavať právne predpisy o ochrane údajov a informovať vás o tom, ako zhromažďujeme a používame vaše údaje a to na našej webovej stránke.
Užívateľ registráciou na bazarzababku.sk čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri poskytovaní služieb a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Užívateľ zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom poskytnutia služieb na bazarzababku.sk, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi užívateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov užívateľa v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže užívateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Osobné informácie
Osobné informácie sa vzťahujú na akékoľvek faktické alebo osobné informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Zahŕňa to vaše meno, telefónne číslo, adresu a všetky prepojené údaje, ktoré môžme získať pri zadávaní inzerátu alebo otvorení zákazníckeho účtu. Nezahŕňa to štatistické údaje, ktoré zhromažďujeme, keď navštívite našu webovú stránku, ktoré nemôžu byť priamo spojené s vami ako jednotlivcom.
2. Protokolové súbory
Kedykoľvek si prezeráte našu webovú stránku, automaticky zaznamenávame sériu údajov a informácií, tzv. "protokolových súborov - log files". Protokolové súbory môžu obsahovať nasledovné informácie:
  • Dátum a čas návštevy
  • Názov zobrazenej stránky
  • IP adresa použitého zariadenia
  • Identifikácia zariadenia (Google AdID, Apple IDFA)
  • ID relácie
  • Použitý prehliadač a verzia
  • Operačný systém
  • Odkazujúci (odkaz, odkiaľ sa pristúpilo na stránku)
Tieto protokolové súbory potrebujeme pre technickú dostupnosť nášho online obchodu a na optimalizáciu spôsobu, akým sa zobrazuje na zariadení, ktoré používate. Protokolové súbory tiež používame na odhalenie chýb, rozpoznanie potenciálnych hrozieb a ochranu nášho bazáru pre škodlivými útokmi. Články 6 (1) b a 6(1) c EU GDPR (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej Únie) poskytuje  Infinia Systems s.r.o. povolenie na tento účel (právny základ).
3. Ako používame údaje
Naša webová stránka vám umožňuje vytvárať inzeráty online. Ukladáme vaše kontaktné údaje a všetky ostatné osobné informácie, ktoré nám poskytnete pri zadávaní inzerátov (vrátane mena, adresy, e-mailu, platby), aby ste nám umožnili spracovať váš inzerát a spravovať váš zákaznícky účet.

Môj účet/Zákaznícky účet
Na pridanie inzerátu je potrebné si otvoriť zákaznícky účet chránený heslom, kde máte kedykoľvek prístup k svojim uloženým údajom a inzerátom. Máte tiež možnosť zmeniť, upraviť alebo odstrániť ktorékoľvek z týchto údajov a spravovať to, s čím ste súhlasili.

Predchádzanie podvodom
Údaje, ktoré poskytnete Infinia Systems s.r.o. ako súčasť inzerátov môžu byť použité na kontrolu toho, či sa vyskytuje nejaká neobvyklá aktivita. Infinia Systems má legitímny záujem na vykonávanie takýchto kontrol, na ochranu užívateľov stránky.

Prenos údajov tretím stranám (Poskytovatelia platieb)
Doplnkové služby, ktoré poskytujem je možné uhradiť prevodom na bankový účet, platobnou kartou alebo SMS. Keď si vyberiete platbu, vaše údaje sú posunuté príslušnému poskytovateľovi platby.

4. Aký druh údajov sa používa na účely priameho marketingu
Pokiaľ nie je uvedené inak, používanie osobných informácií na marketingové aktivity je založené na článku 6 (1) f EU GDPR (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej Únie). Existujú rôzne spôsoby, akými sa vaše informácie môžu použiť:

Novinky
V rámci nášho bazáru vám bude poskytnutá možnosť profitovať z výhod prihlásením sa na odber noviniek. Odberatelia dostávajú pravidelné informácie o nových inzerátoch. Novinky sú založené na vašom výslovnom súhlase v súlade s článkom 6 (1) v spojení s článkom 7 EU GDPR (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej Únie). Samozrejme, kedykoľvek sa môžete odhlásiť z odberu našich noviniek e-mailom na info@bazarzababku.sk, na stránke alebo podľa pokynov na konci každých noviniek. 

Vyradenie
Ak si neželáte, aby sme používali, spracúvali alebo posúvali vaše osobné informácie na marketingové účely, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, buď zaslaním neformálneho listu na Infinia Systems s.r.o., so sídlom Tomašovská 43, 979 01 Rimavská Sobota Slovensko, alebo e-mailom na info@bazarzababku.sk. Táto možnosť vyradenia sa však nevzťahuje na údaje, ktoré potrebujeme na spracovanie inzerátu. Hneď ako nám bude doručená vaša požiadavka o vyradenie, nebudeme tieto údaje používať na akékoľvek iné účely ako spracovanie vašich inzerátov, ani ich spracúvať alebo posúvať.
5. Aké údaje zbierame
Okrem údajov potrebných pre spracovanie vášho inzerátu zbierame aj informácie o vašom správaní pri prehliadaní, keď navštívite našu webovú stránku. Nižšie zistíte, ako zhromažďujeme a spracúvame údaje, keď používate našu webovú stránku.

Súbory cookie:
Súbory cookie sú malé textové súbory stiahnuté do vášho počítača, tabletu alebo telefónu webovými stránkami, ktoré navštívite. Súbory cookie sú široko používané na to, aby bolo prehliadanie pre užívateľov príjemnejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť našu webovú stránku vašim požiadavkám a spraviť prehliadanie čo najjednoduchším. Na našej webovej stránke používame nasledovné typy súborov cookie: Súbory cookie prvej strany To sú cookie používané priamo našou webovou stránkou. V závislosti od toho, na čo sa používajú, niektoré ostávajú uložené vo vašom počítači alebo zariadení aj po opustení stránky (tzv. "trvalé súbory cookie" používané na prihlásenie alebo vyradenie). Ostatné sú odstránené, keď zatvoríte svoj prehliadač (tzv. "cookie relácie", ktoré sa vzťahujú iba ba jednu reláciu, napr. na zachovanie triedenia produktov alebo metód filtrovania. Súbory cookie tretej strany Tieto typy súborov cookie sú riadené tretími stranami. Tretie strany sú zvyčajne spoločnosti, ktoré zobrazujú naše reklamy na iných webových stránkach. Súbory cookie používajú na ukladanie informácií, ako napríklad či jeden z webových bannerov, ktorý zobrazujú, viedol k registrácii, či vytvoreniu inzerátu (tzv. "sledovanie konverzií"). Tieto súbory cookie sú dočasné cookie, ktoré sú uložené na vašom pevnom disku a potom sa po uplynutí vopred stanoveného obdobia automaticky odstránia. Súbory cookie našich partnerských spoločností tiež obsahujú iba pseudonymné - väčšinou až anonymné - údaje. Umožňujú našim partnerom vidieť, ktoré inzeráty ste si pozreli, ktoré produkty ste hľadali alebo či ste si na inzerát reagovali. V záujme toho, aby sme vám mohli zobrazovať reklamy, ktoré najlepšie vyhovujú vašim záujmom, niektorí naši reklamní partneri tiež zhromažďujú informácie z webových stránok, ktoré ste skôr navštívili alebo o produktoch, o ktoré ste sa zaujímali. Pseudonymné údaje nemôžu byť použité na vašu osobnú identifikáciu a sú zhromažďované len preto, aby naši partneri mohli prispôsobiť svoje reklamy vašim záujmom. Je to upravené v článku 6 (1) f EU GDPR (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej Únie). Ak nechcete, aby boli súbory cookie uložené vo vašom počítači, môžete zmeniť nastavenia vášho prehliadača, aby sa na pevnom disku neukladali žiadne súbory cookie a všetky existujúce súbory cookie sa vymazali. Tu je postup, ako:
Nižšie nájdete odkazy na pokyny, ktoré vysvetľujú ako zakázať súbory cookie v populárnych prehliadačoch:

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies)
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk)
Opera (https://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html)

Pamätajte si, prosím: ak súbory cookie nie sú povolené na vašom zariadení, využívanie stránky bude obmedzené. Odporúčame povoliť súbory cookie, aby ste mohli využiť všetky funkcie, ktoré naša webová stránka ponúka.

1. Sledovanie správania pri prehliadaní
Tu zaznamenávame vaše správanie pri prehliadaní na našej webovej stránke a ukladáme ho do pseudonymného užívateľského profilu, ktorý nemôže byť prepojený s vami osobne. Táto informácia môže byť použitá na zlepšenie technickej použiteľnosti našej webovej stránky, čo uľahčuje našim zákazníkom navigáciu. Naša politika sledovania je založená na článku 6 (1) f EU GDPR (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej Únie). Kedykoľvek môžete namietať voči ukladaniu údajov vo forme pseudonymného užívateľského profilu s budúcim účinkom zakázaním ukladania súborov cookie vo svojom prehliadači. Nezabúdajte však, že ak sú súbory cookie zakázané, nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

2. Osobné odporúčania
Pri prehliadaní našej webovej stránky sa vám môžu zobraziť osobné odporúčania. Sú založené na vašej histórii prezerania, vrátane položiek alebo skupín produktov, ktoré ste prezerali, položiek, na ktoré ste reagovali. Údaje sú pseudonymné a nemôžu byť prepojené s vami osobne. Ak nechcete, aby sa vaša história ukladala alebo zobrazovala pre odporúčania, môžete kedykoľvek zrušiť povolenie s budúcim účinkom zakázaním ukladania súborov cookies vo svojom prehliadači. Nezabúdajte však, že ak sú súbory cookies zakázané, nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

Tu sú jednotliví partneri, s ktorými v súčasnosti spolupracujeme:

1. Google Analytics
Táto webová stránka využíva Google (Universal) Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google Inc. ("Google"). Služba Analytics využíva metódy, ktoré umožňujú analyzovať ako ste používali našu webovú stránku pomocou tzv. "cookie", ktoré sú textové súbory uložené vo vašom počítači. Informácie získané o vašom používaní tejto webovej stránky sú spravidla prenášané na Google server v USA a tam sú uložené. Aktiváciou funkcie anonymizácie IP na tejto webovej stránke je IP adresa pre ďalším prenosom skrátená v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných štátoch, ktoré boli zmluvnými stranami dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je celá IP adresa odoslaná na Google server v USA a skrátená tam. Anonymizovaná IP adresa prenesená vašim prehliadačom v rámci služby Google Analytics nie je spojená s inými údajmi spoločnosti Google. Spoločnosť Google používa tieto informácie na posúdenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie hlásení o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu pre majiteľa webovej stránky. Viac informácií o Podmienkach služieb spoločnosti Google získate tu: https://www.google.com/analytics/terms/
Ukladanie súborov cookie môžete zastaviť zmenou nastavení vášho prehliadača. Nezabúdajte však, že ak sú súbory cookie zakázané, nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky. Môžete tiež zrušiť zber alebo posúvanie údajov založených na súboroch cookie alebo na predchádzajúcom správaní sa pri prehliadaní (vrátane vašej IP adresy) prostredníctvom Google, a to stiahnutím a inštaláciou doplnku vyradenia. Použite nasledovný odkaz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Službu Google Analytics tiež používame na vyhodnocovanie údajov z marketingových funkcií AdWords iba na štatistické účely. Na kontrolu toho, ako Google používa vaše informácie alebo deaktiváciu tejto funkcie navštívte stránku https://adssettings.google.com/.

6. Marketing sociálnych médií a sociálne prídavné moduly
Naša webová stránka nie je jediným spôsobom, ako s vami komunikujeme. Infinia systems s.r.o. používa viaceré sociálne médiá na propagáciu našej stránky.

Marketing sociálnych médií
Na propagovanie Infinia systems s.r.o. máme svoje vlastné Facebook a Google+ stránky. Sú to platformy sociálnych médií a Infinia systems je iba ďalší užívateľ. Operátor každej platformy je zodpovedný za spôsob, akým spracúva dáta. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom týchto stránok tak, že nám necháte komentár, budete s nami chatovať alebo odporučíte našu stránku vašim priateľom. Stránky sociálnych médií poskytujú podrobné informácie o rozsahu, type, účele a spracovaní vašich údajov. Tiež majú informácie o vašich právach a o tom, ako zmeniť vaše nastavenia ochrany osobných údajov. Pokiaľ nie je uvedené inak, vaše osobné informácie nebudú nami použité žiadnym iným spôsobom.
7. Recenzie produktov a inzerentov
Na našu webovú stránku môžete pridať recenziu. Pomáha to ostatným robiť informované rozhodnutia a tiež nám umožňuje sledovať dôveryhodnosť našich inzerentov. Vaše osobné údaje môžu byť použité a uchované iba na publikovanie komentárov či recenzií. Právnym základom na spracovanie vašich osobných údajov je Článok 6 (1) b EU DSGVO.
8. Súťaže
Pravidelne vám ponúkame možnosť zúčastniť sa súťaží, buď na našej webovej stránke alebo na sociálnych médiach. Účasť je úplne dobrovoľná. Pokiaľ nám vyslovene neudelíte povolenie používať vaše údaje na marketingové účely, použijú sa iba na účely súťaže a oznámenia o výhre. Do našich súťaží môžete vstúpiť bez udelenie súhlasu na použitie vašich údajov na marketingové účely. Viac informácií nájdete v podmienkach každej súťaže. Používanie osobných údajov na uskutočnenie súťaže je v súlade s článkom 6 (1) b EU GDPR (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej Únie). Údaje môžu byť použité na marketingové účely iba s predchádzajúcim povolením a v súlade s Článkami 6 (1)a a 7 EU GDPR (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej Únie).
9. Bezpečnosť
Zaviazali sme sa prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným alebo neoprávneným vymazaním, zmenou alebo stratou a proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu a prístupu. Naši zamestnanci sú viazaní zákonnou povinnosťou dôvernosti chrániť vaše osobné informácie, s ktorými prichádzajú do styku a dostávajú pravidelné školenia o ochrane údajov.
10. Trvanie uchovávania údajov
Osobné informácie môžu byť uchovávané iba spoločnosťou Infinia Systems s.r.o., pokiaľ Infinia Systems má legitímny záujem o údaje, ktorý nepreváži práva jednotlivca na súkromie. V prípadoch, keď záujem spoločnosti nepreváži prerušenie uchovávania osobných informácií, údaje môžu byť stále uchovávané na základe požiadavky zákona (napr. obchodný alebo daňový zákon). V takýchto prípadoch môžu byť údaje použité iba na splnenie zákonných požiadaviek a nemôžu byť prístupné inak.
11. Vaše práva ako subjektu údajov
Máte právo vedieť, ako sme spracovali vaše osobné informácie. Tiež máte právo požiadať o vymazanie všetkých vašich osobných informácií, ktoré sme uložili, pokiaľ neexistuje legislatíva, ktorá by tomu bránila. Môžete namietať voči nám pri spracovaní vašich údajov, ak existuje legitímny záujem, ktorý nie je prevážený našim záujmom o spracovanie vašich osobných údajov. Ďalším z vašich práv je požadovať, aby sme opravili akékoľvek nepresné/neúplné osobné informácie, ktoré uchovávame. Máte právo požiadať, aby sme presunuli údaje zhromaždené s vašim súhlasom alebo ako súčasť procesu potrebného na dokončenie zmluvy vám alebo tretej strane, ktorú vy sami menujete (právo na prenos údajov). Pokiaľ spracúvame údaje zhromaždené s vašim súhlasom, máte právo kedykoľvek odvolať vami poskytnuté povolenie. Odvolanie povolenia nerobí predchádzajúce spracovanie údajov získaných s vašim súhlasom neplatným. Ohľadom vašich práv nás môžete kontaktovať písomne na adrese Infinia Systems s.r.o., so sídlom Tomašovská 43, 979 01 Rimavská Sobota; info@bazarzababku.sk. Ak sa domnievate, že sme spracovali vaše údaje bez povolenia, môžete podať sťažnosť na príslušný orgán dohľadu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovensko, Tel.: +421 232313214, Fax: +421 232313234, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, Website: http://www.dataprotection.gov.sk/
12. Kontakt
Pod kontaktom (https://bazarzababku.sk/kontakt) vám ponúkame rôzne spôsoby ako nás kontaktovať. Okrem toho, že nás kontaktujete listom alebo e-mailom, môžete použiť aj náš kontaktný formulár. Vaše osobné údaje, ktoré nám pošlete, použijeme iba na vykonanie vašej požiadavky. Niektoré informácie sú označené ako povinné (*). Tieto údaje potrebujeme na pridelenie a odpovedanie vašej požiadavky. Pre zabezpečenie vašich údajov je ich odosielanie zašifrované (https). Právnym základom na spracovanie vašich osobných údajov je Článok 6 (1) f EU GDPR.
V Rimavskej Sobote dňa 25. 5. 2018