Súťaž

Súťaž kozmetika za inzerát

Pravidlá súťaže kozmetika za babku:

1. Pridaj zadarmo inzerát na https://bazarzababku.sk/
2. Daj „páči sa mi to“ na stránke facebook.com/bazarzababku

3. Zdieľajte obrázok súťaže.

Výhercov zlosujeme 30.6.2017 a kontaktujeme prostredníctvom stránky facebook.com. Výherca získa kozmetický balíček pre dámy alebo pánov.
Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhry nie sú vymeniteľné. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné zameniť za hotovosť.

Výhercovia:
Mária Dolinská a Petra Uhlárová