Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky bazarzababku.sk a poskytovateľom

služieb je spoločnosť Infinia Systems s.r.o., so sídlom Tomašovská 43, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47 768 835, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 26840/S, DIČ: SK2024089177 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693

2. Stránky umožňujú bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopyty tovaru, služieb a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. Užívatelia nesmú inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť. Tovar sa môže inzerovať iba celkom konkrétne, tj. po jednom kuse, jednej farby, tvaru, typu a veľkosti. Napríklad realitná kancelária nesmie inzerovať svoju činnosť (vykúpime Váš dom, ...), ale iba konkrétnu ponúknutú nehnuteľnosť. Autobazár môže inzerovať iba konkrétny voz, a nie svoje služby a firmu ako celok. Zákaz platí i na opakované dopyty, výkupy. bazarzababku.sk nie je katalóg tovaru.

Na inzertnom serveri bazarzababku.sk je zakázaná inzercia:
(Tento zákaz platí bez ohľadu na topovanie či zvýraznenie.)

 • webovej stránky a loga firmy, nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (a to ako v texte inzerátu, tak na mieste obrázku alebo cez obrázok), orámovanie obrázkov
 • chudnutia
 • Multilevel a províznych systémov
 • Emailingu a iných bezprácnych zárobkov
 • práce s poplatkom vopred
 • kopírovania diskiet, CD, DVD
 • firemnej činnosti a tovaru na objednávku (neplatí pre sekciu Ponuka služieb)
 • opakované inzercie stále rovnakého nového tovaru
 • neobmedzené množstvo tovaru
 • tovar kúpený iba za účelom ďalšieho predaja (zárobku)
 • kópií, napodobenín, falzifikátov, ktoré porušujú autorské práva, ochranné známky, patenty či iné práva tretích strán
  zdraviu škodlivé výrobky
 • chip tuningu, powerboxov, diagnostických sád, antiradarov, a pod.
 • dokladov a technických preukazov
 • pohonných hmôt
 • výkupu
 • erotických inzerátov, erotických pomôcok
 • livechatu, práca spoločnice, tanečnice, konzumentky a hostesky v zahraničí
 • eKníh
 • pôžičiek, úverov a hypoték, exekúcie, oddlženie
 • zoznamu kľúčových slov, text inzerátov musí dávať zmysel
 • liekov a potravinových doplnkov
 • cigaret, e-cigaret, tabáku, alkoholu
 • bitcoinov, litecoinov


Pri vložení ponuky zamestnania alebo brigády sa vyžadujú nasledujúce údaje:

 • názov a predmet firmy
 • minimálne požiadavky na žiadateľa
 • predmet práce

Na serveri je zakázané inzerovať nič nehovoriace inzeráty typu Zarobte veľa peňazí, viac informácií emailom. Pokiaľ sa na serveri objaví "zakázaný" inzerát, bude zmazaný bez povinnosti nahradiť užívateľovi zaslanú čiastku na topovanie inzerátu. Poplatok v sekcii Práca a Služby je za schválenie administrátorom, toto schválenie je samozrejme u inzerátov porušujúcich podmienky záporné a užívateľ nemá v tomto prípade nárok na vrátenie poplatku. Pokiaľ vložíte dva rovnaké inzeráty, bude ten starší vymazaný. Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku. 

3. Služby prevádzkovateľa sú užívateľom poskytované zadarmo. Výnimku tvorí spoplatnenie inzerátov v sekciách Práca a Služby a doplnkové funkcie jednotlivých služieb. Doplnkovou funkciou služby sa rozumie nadštandardná možnosť alebo funkcia, ktorých aktivácia nie je nevyhnutne nutnou podmienkou na používanie základnej funkcionality služby prevádzkovateľa napríklad topovanie inzerátu či jeho zvýraznenie.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami
na bazarzababku.sk alebo dobrými mravmi.

5. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam na bazarzababku.sk.

6. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 360 dní. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol.

7. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám po prihlásení do svojho účtu.

8. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt
medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.

9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb na bazarzababku.sk ani za spôsob akým služby na bazarzababku.sk využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

11. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb na bazarzababku.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb na bazarzababku.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

12. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb na bazarzababku.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služieb na bazarzababku.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

13. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať.

14. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré bazarzababku.sk ponúka.

15. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany (google adwords/adsense). Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

16. Pri nahrávaní profilovej fotky, je zakázané použiť fotku cudzích osôb, fotku obsahujúcu sexuálny, násilný, rasistický, či iný nevhodný obsah. V prípade porušenia bude užívateľ včetne všetkých jeho inzerátov zmazaný. Užívateľ nemá v tomto prípade nárok na vrátenie poplatkov za doplnkové služby.

17. Pri využívaní chatovacej služby sú zakázané  neslušné či vulgárne slová a urážky. V prípade porušenia hrozí užívateľovi zmazanie jeho účtu včetne všetkých jeho inzerátov. Užívateľ nemá v tomto prípade nárok na vrátenie poplatkov za doplnkové služby.

18. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.